เรียนเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษกับ อ.สงวนได้ที่สาขา | เสาชิงช้า| บางเขน | ภูเก็ต
แนวทางศึกษาต่อ ระดับประถมศึกษา
จบอนุบาลแล้วจะเข้าเรียน ป.1 ที่ไหนดี

การที่เด็ก ๆได้เรียนโรงเรียนอนุบาลดี ๆ ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีการในการเตรียมตัวในการเรียนต่อในชั้นประถมปีที่ 1 โดยเฉพาะในโรงเรียนดัง ๆ ที่มีชื่อเสียง นอกจากต้องหาข้อมูลของโรงเรียนที่สนใจแล้ว ยังต้องเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ ในการสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อด้วย เช่น ลองทำข้อสอบที่เหมือนจริง หรือลองหาที่สอบ Pretest  ซึ่งใกล้เคียงกับการสอบจริง เด็กๆ ก็จะชินกับสนามสอบ และก็จะเป็นการวัดทักษะเด็กไปในตัวด้วย ถ้ารู้จุดว่าเด็กยังขาดทักษะตรงไหนจะได้ฝึกฝนและติวเข้มกันอีกที บางโรงเรียนถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน วิธีการแก้ปัญหา เช่น ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ควรทำอย่างไร เรื่องความรู้รอบตัว เป็นต้น ผู้ปกครองต้องพยายามฝึกให้เด็กแนะนำตัวเองให้คล่องแคล่ว ชื่อจริงว่าอะไร นามสกุลอะไร ชื่อเล่นอะไร อยู่โรงเรียนอะไร อยู่ห้องอะไร ออกเสียงให้ดังและชัดเจน บางโรงเรียนมีคะแนนสัมภาษณ์ด้วยนอกเหนือจากข้อเขียน พยายามลดความกดดันของเด็ก ๆ  อาจให้ดูการ์ตูนหรือเล่นอะไรที่เขาชอบหลังจากที่ติวกันมาเยอะแล้ว คืนวันก่อนสอบก็ควรพักผ่อนให้มากที่สุดเพื่อสมองจะได้ปลอดโปร่ง

สอบวิชาอะไรกันบ้าง
รายวิชาที่ต้องใช้สอบแข่งขันสำหรับเด็กอนุบาล

  1. การจำ (การจดจำเรื่องราว)
  2. ความรู้และสามัญสำนึก (ความรู้)
  3. การคิดและค้นหา (การหมุนของรูปเรขาคณิต)
  4. ความรู้และสามัญสำนึก (ความรู้)
  5. รูปทรงและความรอบคอบ (การลอกแบบ)
  6. การคิดและค้นหา (ลำดับเรื่องราว)
  7. ความรู้และสามัญสำนึก (ความรู้)
  8. การคิดและค้นหา (ภาพซ้อนของรูปเรขาคณิต)
  9. ตัวเลขและการเปรียบเทียบ (การแบ่งตัวเลข)
  10. การจำ (การจดจำเรื่องราว)
  11. รูปทรงและความรอบคอบ (ตำแหน่ง)
  12. ความรอบคอบ (เติมส่วนที่ขาดหาย)
  13. วาดภาพและต่อภาพ

โรงเรียนประถมยอดนิยม

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

คอร์สเรียนที่น่าสนใจ