เรียนเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษกับ อ.สงวนได้ที่สาขา | เสาชิงช้า| บางเขน | ภูเก็ต
แนวทางศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จบ ม.3 แล้วไปต่อที่ไหนดี

                เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็ต้องมาคิดอีกขั้นแล้วล่ะ ว่าจะเลือกศึกษาต่อเพื่อประกอบอาชีพหรือเพื่อจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

สำหรับการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.4-ม.6) นั้น  ใช้เวลาเรียน 3 ปี โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 3 กลุ่มวิชา คือ

     
โรงเรียนมัธยมปลายยอดนิยม



คอร์สเรียนที่น่าสนใจ