เรียนเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษกับ อ.สงวนได้ที่สาขา | เสาชิงช้า| บางเขน | ภูเก็ต
แนวทางศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือการสอบ
Addmission

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ การสอบ Addmission ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ก่อนที่จะถึงขั้นตอนการเลือกคณะเข้าศึกษาต่อนี้  นักเรียนคงต้องสำรวจตัวเองกันมาแล้วว่าตัวเองมีความสนใจ และถนัดในสาขาวิชาใด จึงจะตัดสินใจเลือกคณะนั้น ซึ่งนักเรียนจะเรียนอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะยอดนิยมที่นักเรียนเลือกกันมากที่สุดมีดังนี้
คณะแพทย์ศาสตร์ 5 อันดับยอดนิยม ได้แก่

คณะนิเทศศาสตร์ 5 อันดับยอดนิยม ได้แก่

คณะสถาปัตยกรรม 5 อันดับยอดนิยมได้แก่

คณะทันตแพทย์  5 อันดับยอดนิคมได้แก่

     
มหาวิทยาลัยยอดนิยมคอร์สเรียนที่น่าสนใจ